ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.


(Ασφάλειες )


Λεωφ. Κηφισίας 274
152 32
Αθήνα Χαλάνδρι
+30 210 6829601
info@europisti.gr
http://www.europaikipisti.gr


Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Η Εταιρία διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 4.000 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από 330.000 ευχαριστημένους πελάτες. 


ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ζωής, Πυρός, Αυτοκινήτου κλπ

 

Get directions
    Show the options

From :  or 

To :  or 

GMapFP - gmapfp.org